Acu XPDS18 הוא המודל החדש ביותר. עם 18 תוכנית. מספר תוכניות  חדשות של Micro current התוכנית מגדילה את זרימת המיקרו לאזור. מקלה על נפיחות, כאבי שרירים, ושיפור ביצועים. כולל שתי 20 הגדרות עוצמת, תאורה אחורית, מחוון לאורך חיי הסוללה, שליטה עצמאית על שני הערוצים. עכשיו יש לך יותר שליטה על הבריאות הפיזית שלך.

AcuXPDS18

999.00 ₪מחיר
0