Acuknee Wrap HiDow, עטיפת הברך משתמשת בטכנולוגיה משטח מוליך. זהו כלי אלקטרו-תרפי מעולה כדי לטפל ביעילות בברך עם תכונות נוספות של דחיסה משתנה ותמיכה.יעיל עבור אזור שקשה לטפל עם אלקטרודות דבק סטנדרטיות.

AcuKnee Wrap - לברך

₪249מחיר
    0